Ewa Popiołek

2012 - Obrona pracy dyplomowej p.t.: "Przestrzenie" w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i prof. Zbigniewa Bajka