Ewa Popiołek

Nawet gdyby to było możliwe, aby ciała istniały poza umysłem, to jednak utrzymywać, że tak jest w istocie, oznacza zajmować stanowisko z konieczności bardzo problematyczne. Równa się ono bowiem przyjęciu bez żadnej zgoła racji, że Bóg stworzył niezliczone mnóstwo bytów, które są całkowicie bezużyteczne i nie służą jakiemukolwiek celowi. George Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania