Ewa Popiołek

„W najrozmaitsze sposoby podzielony i oddzielony, we wszystkich postaciach będących poza mną oglądam sam siebie.” J.G. Fichte, Powołanie człowieka „Zarówno mój umysł, jak i świat składają się z tych samych elementów. W takiej samej sytuacji jest każdy umysł i jego świat, niezależnie od niezliczonych relacji między nimi. Dany jest mi tylko jeden świat, a nie dwa – ten rzeczywisty i ten postrzegany. Podmiot i przedmiot są tym samym. Nie można powiedzieć, że w wyniku osiągnięć najnowszej fizyki granica między nimi została zniesiona, granica ta bowiem nigdy nie istniała.” E.Schrodinger, Czym jest życie