Ewa Popiołek

Rzeczy duchowe natomiast nie są oddzielone od siebie. Wszystko co ma w sobie najwyższy anioł, ma również ten, który się znajduje pod nim, tak że najwyższy nie ma ani cząstki, której by nie było w niższym - ani bytu, ani szczęśliwości. Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie, W drodze, Poznań, 2014